Správa firemních sítí

Je třeba stavět na správných základech. Na základě dlouholetých zkušeností z firemního prostředí víme, že základem spolehlivosti IT infrastruktury je odpovídající metalická nebo optická síť.

Nabízíme komplexní správu firemních sítí počínaje revizí nebo instalací kabelové infrastruktury nejvyššího standardu, přes instalaci koncových prvků až po design datových rozvaděčů a jejich implementaci. Samozřejmostí je vypracování projektové a provozní dokumentace se záznamem měření každého přípojného místa, abychom klientům mohli garantovat 100% dostupnost datového připojení. V této oblasti spoléháme na vlastní zkušenosti z předchozích instalací, ale také na spolupráci s certifikovanými partnery předních výrobců.