SW audit a konzultace

Ověřenými nástroji zjistíme aktuální stav vašich uživatelských stanic, instalovaného SW a jeho licenční korektnost. Získáte přehledný výčet užívaného SW.

Při SW auditech zjišťujeme různá nastavení firemních počítačů. Většina klientů nedisponuje centrální správou SW, jeho instalací a distribuci licencí. Výstupem z SW auditu je ucelená sestava využívaných SW komponent, chcete-li programů, včetně informací o licencích verzích instalovaných aplikací a následná doporučení k optimalizaci.